Onderzoek AMC: Gezondheidsklachten luchtvaartpersoneel mogelijk band met werk
Bij de luchtverversing in vliegtuigen komen zenuwgassen vrij, zogenaamde TCP’s. De stoffen worden toegevoegd aan de vliegtuigmotorolie om deze beter bestand te maken tegen hoge temperaturen in de motor. Om de luchtdruk in de cabine op peil te houden, wordt tijdens de vlucht via het airconditioningsysteem lucht via de motor in de cabine gepompt. Bij dat proces kunnen lage concentraties TCP’s in de lucht in de vliegtuigcabine terechtkomen. Van deze giftige stoffen is bekend dat zij in hogere concentraties schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij onderzoek in het AMC in Amsterdam is nu vastgesteld dat TCP’s kunnen zorgen voor hersenschade bij inzittenden van een vliegtuig. Vooral mensen, die vaak vliegen, zoals piloten en cabinepersoneel, hebben een verhoogde kans op ziekten, zoals Alzheimer en MS. Dit onderzoek zal binnenkort worden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Brain Imaging & Behavior, zo meldt De Telegraaf.

Tot op heden is er veel onderzoek gedaan, maar kon er niet met zekerheid vastgesteld worden dat een (zeer lage) concentratie van TCP’s in vliegtuigen een risico vormt voor de gezondheid. Dat maakte dat ook juridisch niet aangetoond kon worden dat de gemeten concentraties TCP’s schadelijk zouden zijn. Zo konden medewerkers van luchtvaartmaatschappijen niet succesvol tegen hun werkgever optreden en gezondgeidsschade verhalen (zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 18 september 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5980). Het onderzoek van het AMC lijkt het tij te kunnen keren in die zin dat daarmee wel aangetoond kan worden dat de in de lucht van vliegtuigcabines aanwezige TCP’s wél schadelijk kan zijn voor de gezondheid en daarmee een claim tegen de werkgever ondersteunen.