Het kan zo zijn dat er wel aansprakelijkheid is, maar achteraf wordt na onderzoek vastgesteld dat er geen schade is. Het is dan uiteraard niet redelijk de benadeelde dan maar met (een groot deel van ) de kosten te laten zitten. Toch wordt dit standpunt niet altijd en overal gehuldigd, Verzekeraars plegen  vaak te kijken naar de hoogte van de schade bij vergoeding van rechtsbijstandskosten. De hoogste rechter heeft onlangs nog eens bevestigd dat er ook bij geen schade door een aansprakelijke partij buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn. De kosten moeten dan wel 1) samenhangen met de aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis, 2) ook gelet op de aard van de aansprakelijkheid en van de schade aan de aansprakelijke partij kunnen worden toegerekend, 3) redelijk zijn en 4) het moet ook redelijk zijn geweest om een belangenbehartiger voor de zaak in te schakelen. Op grond van het zogenaamde Drenth-arrest is inschakeling van een advocaat bij letselschade redelijk.