Verzekeringskwesties

U heeft een verzekering afgesloten en u vraagt zich af of de verzekeraar wel zijn verplichtingen wel voldoende is nagekomen. Of u doet een beroep op die verzekering en uw claim wordt afgewezen en u vraagt zich af of die afwijzing wel terecht is.

Stel u heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en uw verzekeraar beroept zich op een uitsluiting of geeft anderszins aan dat uw kwestie niet onder de dekking van de verzekering valt. Of u heeft een rechtsbijstandsverzekering afgesloten en de rechtsbijstandverzekeraar wenst u zaak niet verder in behandeling te nemen. Of u twijfelt of uw verzekeraar wel zijn verplichtingen voldoende is nagekomen. In al deze gevallen adviseert en ontzorgt Van Veldhoven Advocatuurvia haar expertise op dit gebied u graag. Van Veldhoven Advocatuur gaat graag voor u na of de verzekeraar zijn verplichtingen is nakomen en/of dat een afwijzing wel terecht is en desgewenst verzorgen wij de verdere afwikkeling.