Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid kan zich in vele vormen voordoen. Het gaat spelen als u schade ondervindt of door uw doen of nalaten een ander schade ondervindt. Een ondernemer kan aansprakelijk worden gesteld in de hoedanigheid van bijvoorbeeld:

– opdrachtgever

– opdrachtnemer

– werkgever

– eigenaar van een opstal

– leverancier of producent van een gebrekkig product

Vraag is of u aansprakelijk kunt worden gehouden en zo ja, in hoeverre. Anderzijds kunt u schade ondervinden door anderen en zaken van anderen, bijvoorbeeld als een omgevallen boom van de buren uw pand beschadigd of als door een storing in uw koelsystemen uw handelswaar bederft.

Als u in een bepaald geval wilt weten of u aansprakelijk bent en in hoeverre of u ondervindt schade en u wilt weten wie u aansprakelijk kunt stellen, dan adviseert Van Veldhoven Advocatuur u graag. Zij staat u desgewenst graag bij en voert de onderhandelingen met de wederpartij.