Niet altijd wordt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens een persoon inzage gegeven in de gegevens, die over deze persoon in een dossier of database zijn verwerkt, terwijl er geen termen aanwezig zijn om die gegevens achter te houden. Een instantie, die gegevens over u verzameld of die verzameld heeft – zoals een verzekeraar, het UWV, ziekenhuis, arts, etc. – dient op uw verzoek inzage gegeven in de gegevens , die hij over u verzameld heeft. Op grond van de bovengenoemde wet en de rechtspraak aangaande die wet moet hij u inzage geven in “zijn dossier”, wat hij over u of uw zaak heeft opgebouwd. In de praktijk betekent dit een recht op een kopie van de dossierstukken of uitdraai van de database. Ook moet hij desgevraagd een overzicht verstrekken van de correspondentie en stukken, die hij in zijn dossier(s) betreffende u of uw zaak aanwezig zijn. Vaak wordt aan deze verplichtingen en verzoeken niet of niet volledig voldaan. Ook moet de instantie bij verstrekking aan derden of ontvangst van gegeven van derden daarvan aan u mededeling doen. Ook dat gebeurt in de praktijk maar zelden. U kunt dit melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens, zo u hiermee onverhoopt geconfronteerd wordt. U kunt ook via een rechter mogelijk inzage afdwingen.