Hulp nodig van een advocaat, gespecialiseerd in letselschade en verzekeringskwesties?

Advocaat letselschade: goede rechtshulp gaat verder dan alleen de regio waar de advocaat gevestigd is. Bij letselschade is een goed gevoel en vertrouwen juist heel belangrijk

Wat Van Veldhoven Advocatuur zo bijzonder maakt is persoonlijke en deskundige ondersteuning: affiniteit met het vak én de mens.

Van Veldhoven Advocatuur helpt, zoals 1) met adviseren en verhalen bij letselschade of overlijdensschade, zoals als gevolg van een verkeers- of bedrijfsongeval, medische fout, etc. en/of 2) bij contacten met verzekeraars, zoals ook bij geschillen met een (arbeidsongeschiktheids)verzekeraar.

Juridische advisering, juridische begeleiding

Deskundigheid &
ondersteuning waar gewenst

Heeft u of heeft uw medewerker letselschade door een verkeers- of bedrijfsongeval? Of door een medische fout of gebrekkig product, zoals een implantaat? Of meent u recht te hebben op een uitkering uit een verzekeringspolis, maar uw claim wordt (deels) afgewezen?

In al deze gevallen kan Van Veldhoven Advocatuur u wellicht ondersteuning bieden in de vorm van juridische advisering, juridische begeleiding van trajecten, die daarbij komen kijken, en/of denken aan (praktische) oplossingen.

Bovengenoemde kwesties kunnen immers verstrekkende gevolgen hebben, voor u en uw naasten. Het is dan gewenst snel deskundig en helder advies en/of passende ondersteuning te krijgen. Dan bent u bij Van Veldhoven Advocatuur aan het goede adres.

Particulieren

Van Veldhoven Advocatuur ondersteunt u als particulier graag bij aansprakelijkheid, letselschade, overlijdensschade en verzekeringskwesties.

Ondernemers

Van Veldhoven Advocatuur ondersteunt u als ondernemer graag bij aansprakelijkheid, letselschade, loonschade (verhaal van doorbetaald loon en van re-integratiekosten bij ongevallen van medewerkers) en verzekeringskwesties (zoals een claim op uw ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheidsverzekering).

Bellen of mailen, dat kan altijd!

Van Veldhoven Advocatuur is te bereiken op 070-2629180, via het e-mailadres info@vanveldhovenadvocatuur.nl of via het contactformulier, dat u onder ‘ contact’ aantreft.

Over van Veldhoven

Van Veldhoven Advocatuur is gespecialiseerd op de volgende rechtsgebieden: aansprakelijkheid, letsel- en overlijdensschade, loonschade, verzekeringen en sociaal verzekeringsrecht. Van Veldhoven Advocatuur heeft jarenlange ervaring, ook procedureel.

Wilt u meer informatie? Van Veldhoven Advocatuur is te bereiken op 070-2629180

  • aansprakelijkheid

  • letsel- en overlijdensschade

  • loonschade

  • verzekeringen en sociaal verzekeringsrecht

Het laatste nieuws

Letselschade artikelen

  • Hoe is de praktijk (beleid) en wat zegt het recht en de redelijkheid ten aanzien van betalingen op en van buitengerechtelijke kosten? Voor financieren van schade is in strijd met de GBL, waarin uitdrukkelijk is opgenomen: “De verzekeraar moet hoe dan ook voorkomen dat de benadeelde de schade voorfinanciert. Het gaat uitdrukkelijk om bevoorschotting en niet om ‘benaschotting’ “.

  • Een onevenwichtige, zorgelijke situatie bij arbeidsongeschikheidsverzekeringen De winsten van verzekeraars liggen onder druk. Dan zie je terug dat verzekeraar op de kosten- en schadekant gaan bezuinigen. Bij de kostenkant is er niet zoveel meer te bezuinigen, want ICT-projecten blijven aan de orde van de dag en woekerpolissen drukken ook op de winst.

  • Bij de luchtverversing in vliegtuigen komen zenuwgassen vrij, zogenaamde TCP’s. De stoffen worden toegevoegd aan de vliegtuigmotorolie om deze beter bestand te maken tegen hoge temperaturen in de motor. Om de luchtdruk in de cabine op peil te houden, wordt tijdens de vlucht via het airconditioningsysteem lucht via de motor in de cabine gepompt.