Juridische advisering, juridische begeleiding

Particulieren

Heeft u met problematiek te maken, die zich op een of meerdere onderstaande rechtsgebieden bevindt, dan is Van Veldhoven Advocatuur u graag van dienst:

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid kan zich in vele vormen voordoen. Het gaat spelen als u schade ondervindt of door uw doen of nalaten een ander schade ondervindt. Zo kunt aansprakelijk gesteld worden in de hoedanigheid van bijvoorbeeld bezitter van een dier, eigenaar van een pand of als ouder. Anderzijds kunt u schade ondervinden door anderen en zaken van anderen, bijvoorbeeld als een buurkindje met zijn fietsje uw auto beschadigd of als door een fabrieksfout in uw wasmachine uw huis blank staat. Als u in een bepaald geval wilt weten of u aansprakelijk bent en in hoeverre of u ondervindt schade en u wilt weten wie u aansprakelijk kunt stellen, dan adviseert Van Veldhoven Advocatuur u graag. Zij staat u desgewenst graag bij en voert de onderhandelingen met de wederpartij.

Letsel- en overlijdensschade

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan iemands leven en dat van zijn/haar naasten volledig op zijn kop zetten. Hetzelfde geldt bij een medische fout of een beroepsziekte. Letsel heeft naast een lichamelijke impact ook vaak (grote) gevolgen op veel andere gebieden, zoals werk en het gezins- en sociale leven. Bij een overlijden dragen de nabestaanden die gevolgen. De schadeveroorzaker of diens verzekeraar is onder meer gehouden tot het vergoeden van de uit het letsel of overlijden voortvloeiende schade. Van Veldhoven Advocatuur biedt ondersteuning in uw ‘letselschadezaak’, ook als u een schadeverzekering voor verkeersdeelnemers heeft. Van A tot Z. Van informatie geven tot de zorg dat (praktische) problemen zo mogelijk worden voorkomen en opgelost. Van het erkend krijgen aansprakelijkheid en het eerste voorschot op de schade tot de regeling van uw letselschadezaak. Lees hier meer.

Verzekeringskwesties

U heeft een verzekering afgesloten en u vraagt u af of de verzekeraar wel zijn verplichtingen nakomt en/of een afwijzing van uw claim op die verzekering terecht is. Van Veldhoven Advocatuur adviseert u dan graag. Desgewenst zorgt zij ook voor de verdere afwikkeling met uw verzekeraar. Lees hier meer.

Uitkeringskwesties

U denkt recht te hebben op een uitkering of voorziening van de overheid, maar de overheid wijst uw aanvraag af. Van Veldhoven Advocatuur adviseert u graag of die afwijzing terecht is en zo nee, dan doet zij graag de bezwaar- en beroepsprocedure voor u.

Arbeidskwesties

U wordt geconfronteerd met doen of nalaten van uw werkgever, waarbij u vraagtekens heeft of u dat moet accepteren. Dat kan zijn het opleggen of wijzigen van uw arbeidsvoorwaarden, een concurrentie- of relatiebeding, een functieverandering of zelfs ontslag. U wilt weten wat nu u rechten en plichten zijn en/of u heeft verdediging nodig, dan adviseert en helpt Van Veldhoven Advocatuur u graag.