Verzekeringskwesties

U heeft een verzekering afgesloten en u vraagt zich af of de verzekeraar wel zijn verplichtingen wel voldoende is nagekomen. Of u doet een beroep op die verzekering en uw claim wordt afgewezen en u vraagt zich af of die afwijzing wel terecht is.

Stel u heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en uw verzekeraar beroept zich op een uitsluiting of geeft anderszins aan dat uw kwestie niet onder de dekking van de verzekering valt. Of u heeft als ondernemer een arbeidsongeschiktheidsvezekering (AOV) afgesloten en u wordt ziek en u wilt weten of u wel voldoende krijgt uitgekeerd dan wel of de verzekeraar terecht geen uitkeringen wil verstrekken.

Met haar expertise op dit gebied adviseert en ontzorgt Van Veldhoven Advocatuur u graag. Zij gaat na of de verzekeraar zijn verplichtingen is nakomen en/of een afwijzing wel terecht is. Desgewenst verzorgt Van veldhoven Advocatuur de verdere afwikkeling. Zo kunt u zich op andere zaken richten.