S.C. van Veldhoven – eigenaresse

Eigenaresse van Van Veldhoven Advocatuur is Sandra van Veldhoven (advocaat/personenschade-registerexpert):

Ik woon en werk in Den Haag. In 1996 ben ik afgestudeerd aan de rechtenfaculteit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Mijn scriptie lag op het gebied van het verzekeringsrecht. Nadien heb ik meer dan 7 jaar bij verzekeraars gewerkt, waarbij verzekeringsrecht en letselschade mijn ding waren. Vanaf 2004 ben ik belangenbehartiger: dat jasje past mij beter. Ik ben naast advocaat (sinds 24 april 2009) ook personenschade-registerexpert (NIVRE). Inmiddels heb ik vrijwel alle specialisatieopleidingen op het gebied van letselschade gedaan, inclusief die voor advocaten (Grotius specialisatieopleiding Personenschade). Een zeer goede basis geeft voorsprong.

Mijn arbeidsverleden en opleidingen zijn te vinden op mijn linkedin-profiel . Die maken dat ik inmiddels op alle aangeboden rechtsgebieden thuis ben, inclusief procedures. Mijn ervaring bij verzekeraars maakt dat ik ook goed weet waar daar de mogelijkheden en onmogelijkheden liggen. Onder meer vanwege mijn visie over een juiste belangenbehartiging ben ik in 2012 voor mijzelf begonnen.

Ik denk graag buiten de lijntjes en in dwarsverbanden. Dat geeft mij als belangenbehartiger ook meerwaarde. Van geveinsde rechtvaardigheid, valsheid, hokjesdenken en drogredenen ben ik wars, want dat maakt de wereld er niet mooier op.

Ik heb een passie voor het recht en mijn vak. Ik wil graag nadenken over wat we doen wel juist is en hoe het wellicht beter kan. Zodoende heb ik ook stukken gepubliceerd, waaronder:

Daartoe gevraagd ben ik vanaf najaar 2010 al werkzaam in commissies van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS).

Quote: “Een goed resultaat en een tevreden cliënt, dan is mijn dag gemaakt. Daar doe ik het tenslotte voor.”

Mr. S.C. van Veldhoven  is onder meer aangesloten bij het NIVRE en de NIS.

Mr. S.C. van Veldhoven heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied als specialisme geregistreerd: letselschaderecht. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.