Disclaimer

1.In deze disclaimer wordt verstaan onder: de eigenaar: Van Veldhoven Advocatuur;

1. gebruik(en): alle denkbare handelingen;

2. u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

3. de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2.Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

2. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

4. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

5. De eigenaar is niet aansprakelijk voor door derden op de site aangebrachte teksten en beelden en is gerechtigd deze zonder toestemming te (laten) verwijderen.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen of bezoek de website van Nunc Ius die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld.