Uitgangspunten

Indien u bent geconfronteerd met vraagstukken en problemen, die u boven het hoofd (dreigen te) groeien, dan kan Van Veldhoven Advocatuur u de helpende hand bieden op de door haar aangeboden gebieden. Zo biedt zij voldoende tegenwicht aan een (professionele) wederpartij, ook in procedures. Van Veldhoven Advocatuur beschikt namelijk over een ruime kennis en ervaring, zowel op de aangeboden rechtsgebieden als in omgang met wederpartijen en in procedures. Die kennis en ervaring in combinatie met creativiteit maakt dat Van Veldhoven Advocatuur kwaliteit kan leveren. Door juridische kwaliteit te combineren met andere vaardigheden, komt Van Veldhoven Advocatuur tot een zo optimaal mogelijk resultaat. Daarbij biedt Van Veldhoven Advocatuur een adequate ondersteuning. Zo heeft zij oog voor (praktische) problemen en denkt zij in oplossingen. U staat er dus niet meer alleen voor. U staat centraal: het gaat Van Veldhoven Advocatuur om uw zorgen, wensen, behoeften en vragen. En bij vragen en onzekerheid is het zaak snel helderheid te krijgen. Dat probeert Van Veldhoven Advocatuur u zo snel en zoveel mogelijk te geven. In een intake-gesprek al bijvoorbeeld.

Mr. S.C. van Veldhoven is niet alleen letselschade-registerexpert, maar ook een advocaat, die de specialisatieopleiding personenschade bij het Grotius met goed gevolg heeft afgelegd. Zij is van alle markten dus thuis. Daarnaast heeft zij van 1997 tot oktober 2004 bij een verzekeraar gewerkt. Zij heeft dus aan twee kanten van dezelfde tafel kennis genomen. Dat alles maakt dat zij meer in staat is zaken in de juiste perspectieven te plaatsen. Zij heeft al vanaf 1997 ervaring met en bij verzekeraars. Dus als u een echte specialist zoekt, bent u hier aan het goede adres.

Waarom is inschakeling van een advocaat vaak beter?

Vaak is een in letselschade en verzekeringsrecht gespecialiseerde advocaat, die de belangen van de benadeelde bewaakt en/of doorpakt, nodig, zo laat de praktijk wel zien. Advocaten hebben van huis uit geleerd zaken feiten en omstandigheden goed en gestructureerd te analyseren, want zonder dat kan er niet tot een processtuk gekomen worden. Dat maakt dat een advocaat wellicht eerder mogelijkheden ziet om tot resultaat te kunnen komen of juist eerder geen mogelijkheden ziet.

Er is kennelijk ook een verschil tussen een letselschade-registerexpert enerzijds en een advocaat anderzijds, dat verder gaat dan alleen verschil van in rechte kunnen optreden.  Het Keurmerk Letselschade vulde namelijk in de praktijk het begrip “gedegen letselschade opleiding” verschillend in. Indien iemand én personenschade-registerexpert én advocaat is, komt hij in aanmerking voor het Keurmerk Expertise (Keurmerk voor personenschade-registerexperts), indien deze voldoet aan alle voorwaarden, waaronder ook het hebben van een “gedegen letselschade opleiding”. De opleidingseis was bij het Keurmerk Expertise de opleiding tot Registerexpert. Voorwaarde is ook dat hij zijn toga aan de wilgen hangt, want het Keurmerk Expertise stond niet voor advocaten open. Wil een personenschade-registerexpert, die tevens advocaat is, voor het keurmerk Advocatuur in aanmerking komen, dan moest eerst aanvullend de Grotius-opleiding “Personenschade” met goed gevolg zijn afgelegd. Toch werd bij het Keurmerk Advocatuur gelijkelijk gesproken over “gedegen letselschade opleiding”. Maar dan is een opleiding tot personenschade-registerexpert alleen niet voldoende. Dat moet minimaal aangevuld worden met een Grotius-opleiding Personenschade, anders kan het keurmerk Advocatuur niet verkregen worden. Dus er is een verschil in invulling van het begrip “gedegen letselschade opleiding”, waarbij de opleiding tot personenschade-registerexpert kennelijk inferieur is aan de Grotius-opleiding Personenschade, zo zou hieruit afgeleid kunnen worden. Indien een personenschade-registerexpert kwalitatief gelijk zou zijn aan een advocaat, dan zou het Keurmerk daartussen geen onderscheid in opleidingsniveau hebben gemaakt.

Voordeel van inschakeling van een advocaat is dat deze uw zaak bij de rechter kan brengen, indien nodig en gewenst. Er hoeven dan geen kosten van het inlezen van een dossier door een advocaat gemaakt worden. De advocaat is al bekend met de cliënt en zijn verhaal en met zijn dossier. Dat scheelt kosten. Een gespecialiseerd advocaat heeft goede kennis van het aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en letselschaderecht. Dat alles maakt dat deze advocaat de zaak goed onder het voetlicht bij de rechter kan brengen.

Voor de cliënt is er daarnaast het voordeel dat hij vertrouwt is met zijn advocaat, zijn verhaal niet opnieuw hoeft te doen en de advocaat zijn dossier en verhaal goed kent. Die is daar immers steeds bij betrokken geweest. Zeker in een rechtszaak, waar alles nieuw is, is een vertrouwd gezicht wel zo fijn. Dat weet mr. S.C. van Veldhoven uit eigen ervaring. Cliënten vonden het niet fijn dat de zaak naar een nieuwe belangenbehartiger moest, omdat mr. Van Veldhoven destijds nog niet bevoegd was bij de rechter op te treden. Mr. S.C. van Veldhoven vond het niet fijn de zaak, die zij van haver tot gort kende, uit handen te moeten geven. Vanuit die leemte is tot de volgende stap in de carrière gekomen: de advocatuur. Sinds 2009 is mr. S.C. van Veldhoven naast personenschade-registerexpert ook advocaat.

Bent u bij de juiste persoon?

Er zijn niet-advocaten, die zich als een soort advocaat voordoen. Zo noemen mensen zichzelf wel een lawyer. Dat is geen beschermde titel, maar kan wel misleidend zijn. Zij zijn immers geen advocaat en de vraag is of zij voldoende juridische achtergrond hebben. Wilt kijken wat voor vlees u in de kuip hebt, kijkt u dan naar de CV van de persoon op linked-in en/of de site van de orde advocaten (vind een advocaat). Zo komt u erachter of u echt met een advocaat te maken heeft en hoeveel jaar ervaring de persoon op het desbetreffende vakgebied heeft. Indien een advocaat minder dan 3 jaar ingeschreven is, heeft u veelal te maken met een stagiair.

Wilt u weten of uw advocaat een gedegen letselschade-opleiding heeft gehad, dan moet u kijken of hij de Grotius-opleiding Personenschade heeft afgerond of ook al personenschaderegisterexpert is. Al maakte het Keurmerk Letselschade wel verschil tussenbeide. Daar werd het begrip “gedegen letselschadeopleiding” verschillend ingevuld. Indien iemand wel én personenschade-registerexpert én advocaat is, komt hij wel in aanmerking voor het Keurmerk Expertise (Keurmerk voor personenschade-registerexperts), maar dan alleen als hij niet tevens advocaat is. Voor het begrip “gedegen letselschadeopleiding” is daar de opleiding tot Registerexpert vereist. Wil een personenschade-registerexert voor het keurmerk Advocatuur in aanmerking komen, dan moest eerst aanvullend de Grotius-opleiding “Personenschade” met goed gevolg zijn afgelegd. Dus voor het Keurmerk Advocatuur is minimaal die persoon Indien hij geen advocaat is. maar het keurmerk Advocatuur verkrijgen

Er zijn ook mensen die aangeven dat ze letselschade-expert zijn. Ook dat is iets heel anders dan een letselschade-registerexpert. Laatstgenoemden staan ingeschreven bij het NIVRE en dan hebben ze dus een een gedegen letselschade-opleiding tot registerexpert op het gebied van Personenschade gehad. Bij een letselschade-expert hoeft dat niet aan de orde te zijn.

Alles om transparantie, tevredenheid en kwaliteit te dienen

Indien u van de diensten van Van Veldhoven Advocatuur gebruik maakt, dan sluit u een overeenkomst tot opdracht met Van Veldhoven Advocatuur. U wordt die opdracht ook bevestigd.

Van Veldhoven Advocatuur heeft haar algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk omschreven: wat u van haar mag verwachten, maar ook wat zij van u mag verwachten om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Die voorwaarden worden bij aanvang van de dienstverlening verstrekt. Van Veldhoven Advocatuur wil namelijk niet alleen u graag zo goed mogelijk kunnen helpen, maar ook dat u alles duidelijk is. Dus als u over de voorwaarden vragen heeft, aarzel dan niet die dan ook te stellen.

Aangezien u centraal staat en Van Veldhoven Advocatuur kwaliteit zeer hoog in het vaandel heeft, is uw mening van groot belang. Bent u onverhoopt toch niet tevreden over de dienstverlening of heeft u suggesties over hoe het beter kan, dan hoort Van Veldhoven Advocatuur dat zeer graag. Hoewel Van Veldhoven Advocatuur hoopt dat het niet nodig zal zijn, is er een klachtenregeling. Van Veldhoven Advocatuur zal dan met u zoeken naar een passende oplossing. Indien dat nog nodig, is bemiddeling door derden mogelijk.

Waarneming

Bij Van Veldhoven Advocatuur is waarneming bij vakantie en ziekte goed geregeld, zodat er continuïteit is bij de behandeling van uw zaak. Er zijn afspraken met een andere advocaat, mr. S. van der Giesen en mr. T. van Dijk (ook beiden gespecialiseerd in letselschade) om bij ziekte of vakantie de post en/of e-mail desgewenst te controleren en zo nodig de zaak op te pakken. In uw dossier wordt dan tijdelijk waargenomen door die advocaat. Uiteraard heeft die advocaat dezelfde geheimhoudingsplicht ter zake van uw dossier als de advocaat van Van Veldhoven Advocatuur.