Juridische advisering, juridische begeleiding

Ondernemers

Heeft u als ondernemer te maken met problematiek, die op een of meerdere van de onderstaande rechtsgebieden speelt, dan is Van Veldhoven Advocatuur u graag van dienst:

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid kan zich in vele vormen voordoen. Het gaat spelen als u schade ondervindt of door uw doen of nalaten een ander schade ondervindt. Een ondernemer kan aansprakelijk worden gesteld in de hoedanigheid van bijvoorbeeld opdrachtgever of juist van opdrachtnemer, van werkgever, van eigenaar van een opstal of van leverancier of producent van een gebrekkig product. Vraag is of u aansprakelijk kunt worden gehouden en zo ja, in hoeverre. Anderzijds kunt u schade ondervinden door anderen en zaken van anderen, bijvoorbeeld als een omgevallen boom van de buren uw pand beschadigd of als door een storing in uw koelsystemen uw handelswaar bederft. Als u in een bepaald geval wilt weten of u aansprakelijk bent en in hoeverre of u ondervindt schade en u wilt weten wie u aansprakelijk kunt stellen, dan adviseert Van Veldhoven Advocatuur u graag. Zij staat u desgewenst graag bij en voert de onderhandelingen met de wederpartij.

Letselschade

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan grote gevolgen hebben voor uw leven en uw bedrijf. Niet alleen krijgt u te kampen met lichamelijke gevolgen en gevolgen voor uw gezins- en sociale leven, maar bij arbeidsongeschiktheid loopt de continuïteit van uw bedrijf ook gevaar. Voor zover mogelijk, zorgt Van Veldhoven Advocatuur ervoor dat uw schade beperkt blijft en verhaalt zij uw schade op de schadeveroorzaker of diens verzekeraar. Zo kunt u zich met name op uw herstel richten.

Loonschade

U kunt als ondernemer ook geconfronteerd worden met letsel van anderen, namelijk dat van uw medewerkers. Indien een medewerker letsel oploopt door een ongeval of medische fout en daardoor arbeidsongeschikt raakt, dan moet u het loon doorbetalen en re-integratiekosten maken. Bij dit laatse kunt u denken aan de kosten van een taxi voor het woon-werkverkeer. U kunt  in beginsel het netto doorbetaalde loon en de re-integratiekosten op de schadeveroorzaker of diens verzekeraar verhalen. U kunt daartoe gebruik maken van de expertise van Van Veldhoven Advocatuur op dat gebied. Zij neemt het verhaal van die schade en kosten u graag uit handen.

Verzekeringskwesties

Wat als u een verzekering heeft afgesloten en u vraagt zich af of de verzekeraar wel zijn polisverplichtingen wel voldoende is nagekomen of of een afwijzing van een claim op die verzekering wel terecht is. Wat bijvoorbeeld als u een arbeidsongeschiktheidsvezekering (AOV) heeft afgesloten en u wordt ziek en u wilt weten of u wel voldoende krijgt uitgekeerd dan wel of de verzekeraar terecht geen uitkeringen wil verstrekken? Of wat als een klant van u schade heeft opgelopen en u doet een beroep op uw bedrijfsaansprakelijkheidverzekering (AVB), maar uw verzekeraar wijst dat beroep af?  Met haar expertise adviseert en ontzorgt Van Veldhoven Advocatuur u graag. Zo kunt u zich op andere zaken richten.