Loonschade

Loonschade speelt bij ondernemers, die personeel in loondienst hebben. Indien een personeelslid namelijk letsel oploopt door een ongeval of medische fout en daardoor arbeidsongeschikt raakt, dan moet u als werkgever het loon tijdens ziekte doorbetalen en kosten voor re-integratie maken. Allemaal wettelijke plichten, die u bedrijfsschade opleveren. Want vaak moet u daarnaast een vervangende kracht aantrekken. U kunt  in beginsel het netto doorbetaalde loon van de zieke werknemer en de re-integratiekosten op de schadeveroorzaker of diens verzekeraar verhalen. Ook indien voor vervoer naar het werk een taxi nodig is, kunt u de taxikosten vaak verhalen. Met haar expertise op dit gebied neemt van Veldhoven Advocatuur u het verhaal van dat loon en die kosten graag uit handen.

Bij verkeersongevallen kan tot 3 jaar na het ongeval de verzekeraar van het schadeveroorzakende motorvoertuig aangesproken worden. Daarna kan de loonschade nog 2 jaar op de schadeveroorzaker zelf verhaald worden. Een claim tot verhaal van loonschade verjaart namelijk in beginsel 5 jaar na datum van het schadeveroorzakende gebeurtenis. Dus het is wellicht handig uw verzuimregistratie eens daarop na te slaan, want wellicht valt er nog bedrijfsschade te verhalen.  Van Veldhoven Advocatuur  is u daarbij graag van dienst.