Uitkeringskwesties

U denkt als particulier recht te hebben op een uitkering of voorziening van de overheid, maar de overheid wijst uw aanvraag af. Van Veldhoven Advocatuur adviseert u graag of die afwijzing terecht is en zo nee, dan doet Van Veldhoven Advocatuur z0 nodig en gewenst graag de bezwaar- en beroepsprocedure voor u.