Wat kan Van Veldhoven Advocatuur u bieden?

Indien u bent geconfronteerd met vraagstukken en problemen, die u boven het hoofd (dreigen te) groeien, dan kan Van Veldhoven Advocatuur u de helpende hand bieden op de door haar aangeboden gebieden. Zo biedt Van Veldhoven Advocatuur voldoende tegenwicht aan een (professionele) wederpartijen. Van Veldhoven Advocatuur. Zij beschikt namelijk over  een ruime kennis en ervaring, zowel op de aangeboden rechtsgebieden als in omgang met wederpartijen. Die kennis en ervaring in combinatie met creativiteit maakt dat Van Veldhoven Advocatuur kwaliteit kan leveren. Door juridische kwaliteit te combineren met andere vaardigheden, kan tot een zo optimaal mogelijk resultaat gekomen worden. Daarbij biedt Van Veldhoven Advocatuur een adequate ondersteuning. Zo heeft zij oog voor (praktische) problemen en denkt zij in oplossingen.

U staat er dus niet meer alleen voor. U staat centraal: het gaat Van Veldhoven Advocatuur om uw zorgen, wensen, behoeften en vragen. En bij vragen en onzekerheid is het zaak snel helderheid te krijgen. En dat tracht Van Veldhoven Advocatuur u zo snel en zoveel mogelijk te geven. In een intake-gesprek al bijvoorbeeld.

Contactgegevens

Adres:               Maanweg 174 (1e etage)
Tel.nr.:              070-2629180
E-mailadres:     info@vanveldhovenadvocatuur.nl

Meer achtergrondinformatie

Onder meer haar visie over een juiste belangenbehartiging heeft gemaakt dat Sandra van Veldhoven voor zichzelf is begonnen en daarmee Van Veldhoven Advocatuur heeft opgericht.  Zij is advocaat en personenschade- registerexpert en aangesloten bij de NOvA, NIVRE en NIS. Bij de laatstgenoemde organisatie is zij ook redactielid. Na haar studie heeft zij meer dan 7 jaar bij verzekeraars gewerkt. In 2004 is zij als belangenbehartiger gaan werken. Door haar arbeidsverleden en vele opleidingen is ze inmiddels in alle aangeboden rechtsgebieden, inclusief de procedures, thuis. Klik hier voor haar complete cv.

Algemene voorwaarden en een klachtenregeling om tevredenheid en kwaliteit te dienen

Van Veldhoven Advocatuur heeft algemene voorwaarden opgesteld: zo weet u wat u van haar mag verwachten, maar ook wat zij van u mag verwachten om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze voorwaarden zijn zo duidelijk mogelijk omschreven en worden bij aanvang van de dienstverlening aan u verstrekt. Van Veldhoven Advocatuur wil namelijk niet alleen u zo goed mogelijk helpen, maar ook dat alles u duidelijk is. Dus als u over de voorwaarden vragen heeft, aarzel dan niet die te stellen.

Aangezien u centraal staat en Van Veldhoven Advocatuur kwaliteit zeer hoog in het vaandel heeft, is uw mening van groot belang. Bent u onverhoopt toch niet tevreden over de dienstverlening of heeft u suggesties over hoe het beter kan, dan hoort Van Veldhoven Advocatuur dat graag. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan heeft Van Veldhoven Advocatuur een klachtenregeling, waarop u een beroep kunt doen (zie onder “klachtenregeling”). Tevredenheid en kwaliteit  vindt Van Veldhoven Advocatuur immers zeer belangrijk.

Waarneming

Bij Van Veldhoven Advocatuur is waarneming bij vakantie en ziekte goed geregeld, zodat er continuïteit is bij de behandeling van uw zaak (zie ook onder “uitgangspunten”).