Vaak worden schadebedragen, die zien op vergoeding van toekomstige schade, gelet langs de lat van enerzijds rendement op het tot gebruik voor de afdekking van schade wegzetten van schadebedragen en anderzijds de sterftekans tussentijds en de inflatie van geld. Dan worden schadevergoedingen gecorrigeerd et een zogenaamde kaptialisatiefactor ofwel de rekenrente. Hof accepeteert een rekenrente 1% voor korte termijn (eerste drie jaar bij toekomstige schade). Zie Hof Arnhem-Leeuwarden | 31 maart 2015 | ECLI:NL:GHARL:2015:2350 | 200.132.857-01