Uit onderzoek van een rechtsbijstandverzekeraar onder eigen letselschadedossiers is gebleken dat er een aanzienlijke toename is in letselschade bij fietsers. over het algemeen wordt het verkeer wel veiliger, maar het aantal letselschadegevallen met fietsers en met snor- en bromfietsers neemt toe, zo concludeert deze verzekeraar. Sinds 2010 is immers het aantal verkeersgeschillen bij deze verzekeraar met 22% gedaald. In 2014 werden er 30.584 van dergelijke geschillen behandeld. Tegelijkertijd echter steeg het aantal ongevallen met fietsers of scooters – waarbij sprake is van letsel – met 61% van 2.758 in 2010 naar 4.433 in 2014. Veel geschillen gaan over parkeerschade, bijzondere verrichtingen of achterop rijden. Bij snorfietsen en elektrische fietsen signaleert de rechtsbijstandverzekeraar onder meer een toename van het aantal letselschades dat is ontstaan op het fietspad.

https://goo.gl/wFhN5H