Overige gegevens

Kantoorrekeningen:

ING:         NL07INGB0005025367 (hoofdrekening)

ABN AMRO:    NL96ABNA0440250986

Derdenrekening (alleen gebruiken in overleg):

ABN AMRO:     NL43ABNA0490177840

N.B. Van Veldhoven Advocatuur streeft ernaar dat betalingen ten behoeve van een cliënt zoveel mogelijk rechtstreeks aan de betreffende cliënt worden overgemaakt, dus zonder tussenkomst van een storting op een derdenrekening. Uitzondering zijn de rechtsbijstandskosten. In de opdrachtbevestiging is veelal bepaald dat betalingen op die kosten door een wederpartij op de kantoorrekening van Van Veldhoven Advocatuur zal hebben plaats te vinden. Dat is zeker het geval, indien deze door Van Veldhoven Advocatuur zijn voorgefinancierd. Zo wordt voorkomen dat cliënten én de advocaat langer dan nodig op een vergoeding moeten wachten en dat een cliënt eerst een declaratie volledig moeten betalen, indien al zeker is dat die geheel of gedeeltelijk op een wederpartij kan worden verhaald.

Rechtsvorm

Van Veldhoven Advocatuur is opgericht in 2012. Op 8 maart 2019 is de eenmanszaak Van Veldhoven Advocatuur een besloten vennootschap geworden. Van Veldhoven Advocatuur (handelsnaam) is sindsdien een besloten vennootschap, met als statutaire naam Van Veldhoven Advocatuur B.V.

Btw-nr.: 859814221

KvK-nr.: 74220209 (Stichting Derdengelden: 55772854)

Verzekering:

Algemene aansprakelijkheid van bedrijven, beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid (HDI-Gerling: polis 93071512). Daarnaast is er ook een reconstructieverzekering.